AULA VIRTUAL D'ANGLÈS

Benvingut a l'aula virtual d'anglès.

Des d'aquest espai podràs seguir l'assignatura d'una altra manera.

Trobaràs apunts i exercicis que t'ajudaran a entendre els diferents temes que estàs estudiant a l'ESO.

Mica en mica anirem omplint de contingut aquest espai.

A mida que avanci el curs s'omplirà l'espai moodle de l'escola, accessible des de la intranet de l'escola

 

 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO

 

 

 

 

1r ESO

ACTIVITATS ALTRES WEBS

APUNTS

 

 

ACTIVITATS

  Vocabulary: Jobs, fruit and vegetables, sports and actions
  Vocabulary 2: body parts and clothes
 Animals
 Countries & Capitals
 Fruits
   Clothes
   Nuts and dried fruits
  Present simple
  Present Continuous
 Irregular verbs
 

ALTRES WEBS

 

ÍNDEX

2n ESO

APUNTS ACTIVITATS ENTRETENIMENTS ALTRES WEBS

APUNTS

ACTIVITATS

1: Gramàtica

  Present simple
  Present Continuous
 Expressing quantity
 Irregular verbs

 

2: Comprensió lectora

 B ookshop trick
 Ricky Martin
 Past Simple
   This is the house that Jack built (Ryme poem)

3: Comprensió verbal

 

4: Vocabulari

  Vocabulary: Jobs, fruit and vegetables, sports and actions
  Vocabulary 2: body parts and clothes
 Animals
 Countries & Capitals
 Fruits
   Nuts and dried fruits
   Clothes

ENTRETENIMENTS

ALTRES WEBS

ÍNDEX

 

3r ESO

APUNTS ACTIVITATS ENTRETENIMENTS ALTRES WEBS

APUNTS

 

ACTIVITATS

1: Gramàtica

  Present simple
  Present Continuous
 Expressing quantity
 Irregular verbs

 

2: Comprensió lectora

 Bookshop trick
 Ricky Martin
 Past Simple

3: Comprensió verbal

 

4: Vocabulari

  Vocabulary: Jobs, fruit and vegetables, sports and actions
  Vocabulary 2: body parts and clothes
 Animals
 Countries & Capitals
 Fruits
   Nuts and dried fruits
   Clothes

ENTRETENIMENTS

 

ALTRES WEBS

 

ÍNDEX

 

4t ESO

APUNTS ACTIVITATS ENTRETENIMENTS ALTRES WEBS

APUNTS

ACTIVITATS

  MACMILLAN Secondary Course
 Animals
 Countries & Capitals
 Fruits
   Clothes
   Nuts and dried fruits
  Webquest 4t ESO
  Intercultural Project

ENTRETENIMENTS

 

ALTRES WEBS

 

ÍNDEX